กทม.เล็งปรับเพิ่ม สิงห์นักบิดขับขี่บน ทางเท้า

กทม. เล็งปรับเพิ่ม “สิงห์นักบิด” ขับขี่บน ทางเท้า เป็น 1,000 บาท จากเดิมปรับ 500 บาท เผย 3 เดือน พบคนทำผิด 8,000 ราย จับปรับได้ 3 ล้านบาท

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ทางเท้าเป็นช่องสัญจรแทนผิวจราจร ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้า ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กทม.ได้ดำเนินโครงการจับปรับผู้กระทำความผิดขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่ 50 เขต โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตั้งโต๊ะเป็นจุดจับ-ปรับนอกสถานที่เป็นประจำในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำความผิดทุกชนิดบนทางเท้าตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยขณะนี้ มีการตั้งโต๊ะเป็นจุดจับปรับรวมกว่า 230 จุดในแนวถนนสายหลัก สายรองต่าง ๆ ซึ่งระยะเวลาดำเนินการจับปรับอย่างจริงจังรวมกว่า 3 เดือน พบผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางรวมกว่า 8,000 ราย ซึ่งได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนประมาณ 3,000 ราย และดำเนินการปรับจริง 5,000 ราย ได้ค่าปรับเป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท

นายสกลธี กล่าวต่อว่า การตั้งโต๊ะจับปรับจากเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถส่วนบุคคล ที่ควรต้องใช้เส้นทางขับขี่อย่างเหมาะสมและไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนกลุ่มอื่น ๆ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังฝ่าฝืนใช้ทางเท้าในการขับขี่จำนวนมากและมีข้อเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ มีโดยตลอด ดังนั้น ตนจึงให้สำนักเทศกิจกวดขันดูแลกวดขันพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมุ่งทำการจับจริง ปรับจริงซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อนของบ้านเมือง พ.ศ.2535 นั้น การขับขี่รถบนทางเท้ามีความผิดโทษจับปรับได้ไม่เกิน 5,000 บาท โดยที่ผ่านมาการตั้งโต๊ะจับปรับของ กทม.เริ่มต้นการปรับเพื่อตักเตือนในอัตรา 500 บาท ต่อการกระทำความผิดในครั้งนั้น ๆ แต่จากนี้ จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทำการจับปรับในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อมีการขับขี่บนทางเท้าเป็น 1,000 บาทต่อครั้ง การกระทำความผิดซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเห็นถึงการกระทำผิดเกรงกลัวกฎหมายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ