จัดหางาน ห่วงพนักงาน เทสโก้โลตัส หางานรองรับ 2 หมื่นอัตรา

กรมการจัดหางาน ห่วงพนักงาน เทสโก้โลตัส ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง หาตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 20,000 อัตรา เผยตลาดต้องการพนักงานขายของหน้าร้านมากสุด

ตามที่ก่อนหน้านี้ เทสโก้โลตัสได้เปิดเผยว่า ได้มีการปรับลดตำแหน่งงานบางตำแหน่งลง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ล่าสุด นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพนักงาน บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเต็ม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ จึงสั่งการให้กรมการจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับและ ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จำนวนกว่า 20,843 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 2. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3. เสมียน เจ้าหน้าที่ 4. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และ 5. พนักงานบริการ รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. และปริญญาตรี

นางเพชรรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนั้น ยังได้ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ให้คำปรึกษา และแนะแนวอาชีพ โดยสามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob หรือ ทางแอพพลิเคชั่น “Smart Job Center” หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน