“สนธิรัตน์” สั่งใช้ ม.30 ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชา

“สนธิรัตน์”สั่งเลิกคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา โดยใช้อำนาจตามมาตรา 30 พ.ร.บ.สิทธิบัตร คาดดำเนินได้ในสัปดาห์นี้ เผย 2 ผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร 2 รายทิ้งคำขอ ยันนักวิจัยไทยนำสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาได้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการจดสิทธิบัตร “สารสกัดจากกัญชา” ว่า พ.ร.บ.สิทธิบัตรมีความซับซ้อน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าสารสกัดจากกัญชาเป็นสารสกัดจากพืช ซึ่งตามมาตรา 9 ของกฎหมายกำหนดไว้ว่า ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ จึงได้ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยใช้มาตรา 30 พิจารณายกเลิกคำขอดังกล่าว โดยคำขอที่ยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชามีเพียงฉบับเดียวจากทั้งหมด 11 ฉบับ จึงให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปดำเนินการต่ออย่างรอบคอบตามกฎหมาย ซึ่งคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาที่เป็นที่สนใจของสังคมได้มีข้อยุติแล้ว โดยใช้มาตรา 30 จัดการ และขั้นตอนตามกฎหมายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่าว่า คำขอจดสิทธิบัตร 11 ฉบับ ผู้ยื่นคำขอได้ละทิ้งไปแล้ว 2 ฉบับ ซึ่งคำขอจะไม่อยู่ในระบบอีกต่อไป ส่วนคำขออีก 8 ฉบับ ไม่ใช่สารสกัดจากกัญชา แต่เป็นการขอใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ให้ดำเนินการตามกระบวนการจดสิทธิบัตรได้ต่อตามกฎหมาย

“กระทรวงพาณิชย์ขอยืนยันว่า กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จึงไม่มีกระทบใด ๆ ต่อนักวิจัยไทยยังสามารถนำสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งการทำเป็นตำรับยา หรือองค์ประกอบของยาที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือทำเป็นสารสังเคราะห์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้” นายสนธิรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 30 ระบุว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

สำหรับมาตรา 9 ระบุว่า การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ (5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ