มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ภายใต้รหัสการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017

23 ก.พ.60 ที่สนามฝึกยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของกองกำลังผสม ภายใต้รหัสการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 โดยมี กองกำลังผสมจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิค ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 36 ทั้งนี้ การฝึกภาคสนามกองกำลังผสม ภายใต้รหัสการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ในปีนี้ มีกองทัพบกไทย กองทัพบกสหรัฐอเมริกา และกองทัพมิตรประเทศ เข้าร่วมหลายประเทศ ประกอบด้วย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลัก มี 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT ที่ฝ่ายสหรัฐฯ เสนอจำนวน 10 ประเทศ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ และประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก จำนวน 11 ประเทศ


แม่ทัพภาคที่ 2 ยังกล่าวต่อว่า สำหรับการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงนี้ จะมีขั้นตอนในการฝึกต่าง ๆ อาทิ การแทรกซึมทางอากาศ การยิงระยะไกลของพลซุ่มยิง การยิงข่มระบบป้องกันทางอากาศ การขัดขวางทางอากาศ การยิงสนับสนุนการเข้าตี การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การเข้าตีที่หมาย และการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม ผสม รวมทั้งประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ