ทษช.ยื่น กกต.จี้ถอด “บิ๊กตู่” พ้นแคนดิเดตนายกฯ

ทษช. เตรียมยื่น กกต. จี้ถอด “บิ๊กตู่” พ้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เหตุ พปชร.ส่งชื่อก่อน พล.อ.ประยุทธมีหนังสือยินยอม  ยังเป็นนายกฯ มีอำนาจใช้มาตรา 44 และเป็นเจ้าของสื่อ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.00 น. จะเดินทางไป กกต. เพื่อยื่นขอให้พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีชื่อนายกฯ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพราะขาดคุณสมบัติ โดย พปชร.เสนอ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ของพรรคฯ จึงต้องยื่นเอกสารตามที่กกต. กำหนด 2 แบบ คือ แบบ ส.ส. 4/29 ที่หัวหน้าพรรคต้องลงนามรับรอง ว่าการคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง และ แบบ ส.ส. 4/30 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ต้องลงนามรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

“จากที่ตรวจสอบข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 วงเล็บ 1 พบว่า การเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลนั้น ต้องให้มีหนังสือยินยอมก่อน และข้อ 91 วรรคสอง ระบุไว้ว่า การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น จึงเห็นได้ว่า พปชร. พิจารณาคัดเลือก พล.อ.ประยุทธ์ฯ ไปก่อนที่จะมีหนังสือยินยอมจาก พล.อ.ประยุทธ์ โดยที่ประชุม พปชร. เห็นชอบเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 30 ม.ค. 2562 จากนั้นวันที่ 8 ก.พ. 2562 พลเอกประยุทธ์ฯ จึงมีหนังสือยินยอมและตอบรับการเสนอชื่อ จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 91 วรรคสอง”นายเรืองไกรกล่าว

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ยังอาจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) อีกด้วย เนื่องจากมาตรา 98 (3) ห้ามเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใด ๆ แต่พลเอกประยุทธ์ฯ ถูกร้องว่า เป็นเจ้าของสื่อออนไลน์หลายชนิด และยังมีฐานะเป็นหัวหน้า คสช. ที่มีอำนาจตามมาตรา 44 และได้รับเงินตอบแทนอีกเดือนละ 125,590 บาท จึงอาจเข้าลักษณะเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามความในมาตรา 98 (12) และ (15)  อีกด้วย จึงขอให้ กกต. พิจารณาไม่ประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์ฯ ตามแบบ ส.ส. 4/31 เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) (12) และ (15) ซึ่งโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 89 วรรคสอง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ