เตือนคนไทยชะลอเดินทาง-อพยพออกจาก “ลิเบีย” หลังเหตุสู้รบในกรุงตริโปลีรุนแรง

สถานทูตไทย ณ กรุงโรม เตือนคนไทยชะลอการเดินทาง-อพยพออกจาก “ลิเบีย” หลังการสู้รบในกรุงตริโปลีและใกล้เคียงรุนแรงขึ้น พร้อมแนะหลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ออกประกาศสถานทูตฯ เรื่อง สถานการณ์ในประเทศลิเบีย ณ วันที่ 13 เม.ย. โดยประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุความไม่สงบในประเทศลิเบียซึ่งทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2562 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงตริโปลีและใกล้เคียงนั้น

สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอแจ้งให้ชาวไทยในลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการของลิเบียอย่างเคร่งครัด

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ขอให้พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าและความเหมาะสมที่จะเดินทางออกจากประเทศลิเบียโดยสายการบินพาณิชย์โดยเร็ว

ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการสู้รบ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่ามีโอกาสจะเกิดความไม่สงบขึ้น ควรพิจารณาเดินทางออกจากลิเบียก่อนความไม่สะดวกจะลุกลามมาถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศลิเบีย ขอให้ชะลอการเดินทางเข้าลิเบียจนกว่าสถานการณ์จะสงบหรือมีเสถียรภาพมากพอ

ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +393338518071 หรืออีเมล์ [email protected]
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ