6 วันรับสงกรานต์ เสียชีวิต 348 ราย บาดเจ็บ 3,176 คน ขณะที่ 5 จังหวัด ยอดตายเป็นศูนย์

ศูนย์อำนวยการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน รวม 6 วัน (11 – 16 เม.ย. 62) เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธาน กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็ว และ ดื่มแล้วขับ โดยรถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยจากการสกัดจุดตรวจ หลัก 2,040 จุด เรียกตรวจยานพาหนะ 1,048,847 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 239,295 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,829 ราย และ ไม่มีใบขับขี่ 57,087 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (19 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และระยอง (จังหวัดละ 4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (26 คน)

สำหรับยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (11 – 16 เม.ย. 62) เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และอ่างทอง

นายประสาร มหาลี้ตระกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับจากภูมิลำเนา และการท่องเที่ยว ซึ่งมีบางส่วนที่ยังคงเดินทางอยู่ ศปถ.ประสานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ และสถานีรถไฟทุกแห่งไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมเข้มงวดและตรวจพร้อมของรถ รวมถึงพนักงานขับรถขับอย่างระมัดวังความปลอดภัย

โดย ศปถ.ยังคงรณรงค์การสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ