กกต.มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหา ธนาธร ถือหุ้น วี-ลัค

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ด้วยการเลือกตั้งส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียนว่า นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 98(3) และ พระราชบัญญัติศูนย์ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42(3) อันเป็นกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการนั้นสั่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดใดจำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000

จึงได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 ข้อ 64 และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป

ติดตามชมรายการ “Bright News Headline”
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 19.00 – 19.50 น.
ทางช่อง Bright TV กดหมายเลข 20 หรือรับชมทาง https://www.brighttv.co.th/live