เปิดใจท่านหญิง “ประภาพันธุ์” กับความทรงจำที่มีต่อในหลวง ร.10 ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่งดงาม

ท่านหญิงประภาพันธุ์ (ท่านหญิง 4 แผ่นดิน) เปิดใจความทรงจำสุดพิเศษ ที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 10 ท่านทรงมีระเบียบวินัยเรียบร้อยตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่งดงาม

ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ประทานพระอนุญาติให้ นายธราวุฒิ ฤทธิอักษร ผู้ช่วยบรรณาธิการและทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี 20 เข้าประทานสัมภาษณ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ พระตำหนักริมน้ำส่วนพระองค์

โอกาสนี้ ท่านหญิงทรงพระกรุณาเล่าเรื่องราวความรัก ความประทับใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ในฐานะที่ท่านเป็นพระประยูรญาติ และมีศักดิ์เป็น ในพระปิตุจฉา (คุณอาหญิง) ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านหญิงประภาพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับภาพจำของในหลวง ร.10 ที่ไม่มีวันลืมเลือน เมื่อครั้งสมัยยังเป็น “สมเด็จทูลกระหม่อมฟ้าชาย” หรือพระนามซึ่งตราตรึงอยู่ในหัวใจว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ”

 

พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ก.ค.2495 เมื่อเวลา 17.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ท่านทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลที่พระที่นั่งอุดรพระราชวังดุสิต ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา ระหว่าง พ.ศ.2499-2505

สำหรับท่านหญิง นับได้ว่าเป็นบุคคลที่โชคดี ที่ได้ใกล้ชิดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา เพราะในทุกครั้งที่เข้าร่วมพิธีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 9 จะโดยเสด็จด้วยเสมอ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่าน พระบรมวงศานุวงศ์จะทรงหันมาทอดพระเนตรพร้อมกับแย้มพระสรวล นับได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจเหลือเกิน

ในหลวง ร.10 ท่านทรงมีระเบียบวินัยเรียบร้อยตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ เงียบขรึม สีพระพักตร์พระองค์จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึก เรียบเฉย จึงอาจมองว่าเป็นคนดุ แต่ความเป็นจริงแล้ว พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่งดงาม อ่อนโยนกับดิฉันเสมอ

หากจะให้กล่าวถึงภาพที่จำติดตา คงจะเป็นเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงหิ้วตะกร้าใบใหญ่ เมื่อก้มลงไปดูพบว่าเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี บรรทมน่ารักน่าชังยิ่งนัก

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ท่านหญิงมีพระฐานันดรศักดิ์เป็น “หม่อมเจ้าหญิง” ต่อมาได้ทรงลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์ เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ (ขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโท) กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2504 ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ (เจ้านาย) ฝ่ายใน ซึ่งได้พระราชทานเบี้ยหวัดจากท้องพระคลังข้างที่เป็นประจำทุกปี ตลอดทั้งยังคงใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิมทุกประการ
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ