จ่อเพิ่มโทษคนขายล็อตเตอรี่ ขายเกิน80-ขายให้เด็กต่ำกว่า20ปี

สนช. ร่างกฎหมายใหม่เพิ่มโทษคนขาย ล็อตเตอรี่ เกิน 80 บาท, ขายในสถานศึกษา และขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำคุกไม่เกิน 1 เดือน

15 พ.ค. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517 โดยจะมีการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การดำรงตำแหน่งและอำนาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผอ.สำนักงานสลากฯ และให้มีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมา 1 ชุด

สาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือ การกำหนดบทลงโทษ หากขายสลากในราคาเกินกว่าที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท, หรือทั้งจำทั้งปรับหากขายสลากในสถานศึกษา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท, หรือทั้งจำทั้งปรับหากขายสลากให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สนช. ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมมากที่สุด และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ