สามารถ พร้อม ภูดิท ลุยสำรวจคลองกทม เร่งเดินเรือ แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็น แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

สามารถ พร้อม ภูดิท ลุยสำรวจคลองกทม เร่งเดินเรือ แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็น แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและ โฆษกอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคมนาคมและขนส่งทางน้ำในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นาย ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ประธานอนุกรรมาธิการและพร้อมด้วยที่ปรึกษาพิจารณาศึกษาการคมนาคมและขนส่งทางน้ำในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏรได้กำหนดลงพื้นที่ศึกษาลำคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและพาดูลำคลองต่าง ๆ โดยคณะอนุกรรมาธิการที่ปรึกษาและผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้นั่งเรือสำรวจสภาพแวดล้อมทางน้ำ สำหรับเส้นทางที่ได้เดินทางได้แก่ คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษีเจริญ คลองมอญ คลองชักพระ จากการเดินทาง คณะอนุกรรมธิการ พบว่า กรุงเทพมหานครมีเส้นทางการสัญจรทางน้ำหลายเส้นทางที่สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อแบ่งเบาการจราจรทางบก อีกทั้งพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเทียวได้ด้วย แต่พบว่า คลองบางแห่งต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงเนื่องจากบางแห่งยังมีสิ่งกีดขวาง การก่อสร้างที่รุกล้ำเส้นทางเดินเรือ และปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และเรือที่ยังใช้น้ำมัน ซึ่งส่งกลิ่นรบกวนประชาชนที่อยู่ริมลำคลอง ปัญหาการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ ที่จะทำให้การจราจรทางน้ำในเวลาเร่งด่วนอาจเกิดความไม่สะดวก


หลังเสร็จการลงพื้นที่ คณะอนุฯและที่ปรึกษา ได้รับฟังการบรรบายภาระกิจของกรมเจ้าท่าและการบรรยายสรุปบทบาทภาระกิจของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมแม่น้พ ลำคลองและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมขัง และปัญหาในการจัดการน้ำ คือกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ต่ำ ขาดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ และงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ น้ำ ซึ่งในการจัดการน้ำกรุงเทพมหานครได้มีการบูรณาการกับกรมชลประทานในการจัดการน้ำ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ได้สอบถามผู้แทนจากกรุงเทพมหานครว่าทราบว่าเคยมีการใช้นักโทษจากราชทัณฑ์มาลอกท่อระบายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผล อีกทั้งท่านนายก ประยุทธ เคยสั่งการให้หน่วยงานต่างจังหวัดที่ต้องการลอกท่อระบายน้ำ ให้ใช้นักโทษ จากเรือนจำในพื้นที่มาทำงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้นักโทษมีงานทำ มีรายได้แล้ว เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่ากรุงเทพมหานครใช้วิธีประกวดราคา ผู้เสนอราคาต่ำก็จะได้ นายสามารถ ได้ฝากกรุงเทพมหานครอยากให้มีการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ที่มีอยู่ให้สามารถใช้สัญจรได้ มากกว่าเส้นทางน้ำเดิมที่มีอยู่ เช่น คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และคลองเปรมประชากร


สำหรับการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเส้นทางสัญจรได้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาคลองต่างๆ ให้สามารถเป็นเส้นทางสัญจรและแหล่งท่องเที่ยวเหมือนในอดีตที่ประชาชนใข้เป็นเส้นทางสัญจรได้
คณะอนุกรรมาธิการ ฯ และที่ปรึกษาได้จะนำผลสรุปและแนวทางการทำงานของกรมเจ้าท่าและกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเส้นทางแม่น้ำ ลำคลอง เสนอต่อกรรมาธิการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ รัฐสภา เพื่อทราบต่อไป

โดยนอกจากเป็นการพัฒนาการขนส่งทางน้ำแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้อีกด้วย

ทั้งนี้จะนำปัญหาทั้งหมดที่ได้จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเสนอไปยังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อออกเป็นนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ นำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพอย่างยั่งยืน