รัชกาลที่9

ร.10 อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

24 มีนาคม 2562

ร.10 อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ