ประมวลภาพ

พระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas)

พระองค์หญิง  ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง สำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาชม 

05 ธันวาคม 2560

พระองค์หญิง  ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง  สำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาชม 

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ