พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

  “… งานใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่ทำด้วยใจและด้วยอาการที่สงบสำรวม ความรีบร้อน ฟุ้งซ่าน หลงผิด และอคติทุก ๆ อย่าง ก็จะเข้ามาปิดบังหนทางที่จะนำปัญญามาใช้ให้ […]

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

“… ในชีวิตของเรานั้น เราต้องมีความรับผิดชอบและหน้าที่ผูกพันอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นมาก ที่สำคัญที่สุดก็คือชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัย ดังนั้นผ […]

กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ต.ค. 61 การแต่งกายฯ

กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และการแต่งกาย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้วันที่ 13 ต.ค. 2561 พิธีทำบุญถวายกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายว […]

“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์” รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน อย่างที่เราพสกนิกรชาวไทยทราบกันดี โดยเฉพาะในด้านศิลปะทุกแขนง ทั้งด […]

ของใช้ส่วนพระองค์ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ยามที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยือนพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในท้องถิ่นห่างไกล หรือทุรกันดารเพียงใ […]

7 ทศวรรษทรงงาน เพื่อประชาสุขสราญทั่วไทย

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ พร […]

‘อาชีพกษัตริย์’ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย […]

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ทุกคนเคยได้ยิน

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาญาณในเรื่องดนตรี และทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอน […]

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

“…ชาวต่างประเทศนับถือศิลปะไทยและนับถือคนไทย การที่เขานับถือคนไทย เขาก็จะมีความรู้สึกหลายอย่าง มีความรู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตร คนไทยเป็นคนที่น่ารัก เป็นคน […]

ร.10 เสด็จฯพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงท […]

1 2 3 4 42