รัชกาลที่9

พระบรมราโชวาทต่อรัฐสภาสหรัฐเนื่องในโอกาสเยือนเสด็จสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2503

06 ตุลาคม 2560

แม้ว่าวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตาม แต่ว่าก็มีสิ่งที่เป็นธรรมดา และนั่นก็คือความรักในเสรีภาพ และแน่ทีเดียวคำว่า “ไทย” ที่จริงก็หมายความว่า “เสรี” การรับรองดังที่ข้าพเจ้าได้รับในประเทศนี้ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำมิตรภาพและไมตรีของท่าน กลับไปให้แก่ประชาชนของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างยิ่ง มิตรภาพของรัฐบาลหนึ่งที่มีต่อรัฐบาลหนึ่งนั้น ย่อมมีความสำคัญ แต่ว่ามิตรภาพของประชาชนของชาติหนึ่ง ที่มีต่อประชาชนอีกชาติหนึ่งต่างหาก ที่เป็นประกันอย่างแน่แท้สำหรับสันติภาพและความก้าวหน้า…. พระราชดำรัสของรัฐสภาของสหรัฐ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ