ไบรท์ไทยทัน

รู้หรือไม่!!!!กระแสไฟฟ้าระดับเท่าไหร่เสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย

27 มกราคม 2560

ระดับกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกาย 5 มิลลิแอมแปร์ ทำให้กล้ามเนื้อกระตุก 15 มิลลิแอมแปร์ ทำให้กล้ามเนื้อหดตัว 50 มิลลิแอมแปร์ อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองเล็กน้อย 75-100 มิลลิแอมแปร์ อาจทำให้หัวใจเต้นริกและตายได้ จำนวนกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เสียชีวิตคือปริมาณกระแสไฟฟ้า 100 มิลลิแอมแปร์ในเวลา 5 วินาทีเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะทำให้ หัวใจเต้นริก (ventricular fibrillation) แต่ถ้าได้รับกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมากเช่นได้รับกระแสไฟฟ้าถึง 2 แอมแปร์หรือมากกว่าหัวใจอาจจะหยุดเต้นทันที

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ