ไอที

รัฐมุ่งสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล แต่…โรงเรียนยังขาดครูไอที

20 ตุลาคม 2560

เผยผลสำรวจครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ครู-นักเรียนมัธยมมีสมาร์ทโฟนใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่โรงเรียนขาดแคลนนักคอมพิวเตอร์อย่างหนัก

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ