ถวายบังคมฯ

ประกาศฉบับ 2 ห้ามบินโดรนเหนือพระเมรุมาศทั่วประเทศ

21 ตุลาคม 2560

สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ 2 ห้ามบินโดรน เข้าไปในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขตปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 9 ก.ม. เป็นเขตเมือง เขตหมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่ ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม กฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ