การเมือง

“อนาคตใหม่” ปลุก 100 ชื่อส.ส. เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับ “คสช.”

22 กรกฎาคม 2562

“อนาคตใหม่” เอาจริง ! ดัน 100 ชื่อ ส.ส. เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ลุยยกเลิกคำสั่ง “คสช.”  ปิดสวิตช์ 250 ส.ว.แต่งตั้ง ปิดช่องสืบทอดอำนาจ 22 ก.ค.62-นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊คว่า เปิดร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จัดการมรดกบาป คสช. ยกเลิก ม.269-272 และ ม.279 พรรคอนาคตใหม่เปิด “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่…… พ.ศ. …” เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา 269 ถึง มาตรา 272 เรื่องวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก และยกเลิกมาตรา 279 เรื่องการรับรองให้บรรดาประกาศ คำสั่ง คสช. และคำสั่งของ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ