การเมือง

ครม.ไฟเขียวบริจาคพรรคการเมือง หักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 1 หมื่น

26 พฤศจิกายน 2561

ครม.อนุมัติร่างกม.ลดหย่อนภาษีเงินบริจาคพรรคการเมือง บุคคลธรรมดาลดหย่อนได้ปีละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ส่วนนิติบุคคลหักค่าใช้จ่ายได้ปีละไม่เกิน 5 หมื่น เริ่มปีภาษี  2561 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 สำหรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ 1.กำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินให้พรร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ