สังคม

อย.ยกเคส อ.เดชา แจ้งครอบครองกัญชาประสานความร่วมมือวิจัย

19 เมษายน 2562

อย.ยกเคส อ.เดชา เป็นตัวอย่างยื่นครอบครองกัญชา ดึงความร่วมมือสถาบันการศึกษาร่วมวิจัย ซึ่งจะสามารถทำให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ต่อเนื่องในอนาคต เร่งให้แจ้งครอบครองวันสุดท้าย ด้านอภัยภูเบศรระบุน้ำมันกัญชา อ.เดชารักษาไมเกรนได้ดี เล็งใช้ในคน   วันนี้ (19 เม.ย.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้แจ้งครอบครองกัญชาไม่ต้องรับโทษใน 90 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 19 พ.ค. 2562 นั้น จึงขอให้ผู้ป่วยที่รับกัญชาอยู่ และเมื่อมีใบรับรองว่าป่วย ขอให้แจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อทางกา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ