สังคม

เด็กช่างสร้างชื่อ! พาไทยคว้าแชมป์แกะน้ำแข็ง สมัยที่ 10(มีคลิป)

07 มกราคม 2562

เด็กช่างสร้างชื่อ! นำไทยรักษาแชมป์สมัยที่ 10 แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ  ได้คะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขัน จากผลงาน “กู้ภัยถ้ำหลวง”  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2562 ในงาน “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ