สังคม

รัฐบาลสั่งรับมือ 12 จังหวัด เสี่ยงขาด “น้ำกิน-น้ำใช้” ช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค.นี้

01 พฤษภาคม 2562

รัฐบาลสั่งทุกหน่วยงานรับมือ 12 จังหวัด เสี่ยงขาดน้ำอุปโภคบริโภค เหตุขาดแคลนแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปา พร้อมเดินหน้าแผนจัดการน้ำรับฤดูฝน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานที่ประชุมว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.2562 ร่วมกับปริมาณน้ำในแหล่งน้ำผิวดินต่างๆ คาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำสำรองสำหรับการผลิตน้ำประปา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ