สังคม

สสส.ชวน “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” มอเตอร์ไซต์อุบัติเหตุสูงสุด

10 เมษายน 2562

สสส. ชวน “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” ช็อกมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงร้อยละ 79.85 รณรงค์ใส่หมวกกันน็อก ยอดคนเจ็บสงกรานต์พุ่ง จนบุคลากรไม่เพียงพอ ภรรยาเหยื่อดื่มแล้วขับ ฝากเตือนขับขี่ปลอดภัย ใกล้ไกลใส่หมวกทุกครั้ง ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานรณรงค์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง”  จัดโดย สสส. ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ข้อมูลศูนย์ปลอดภ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ