สังคม

รวมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

23 เมษายน 2562

ชุดภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ พระราชพิธีสำคัญก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ สำหรับผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ เป็นพิธีมหามงคลที่มีการจัดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีกา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ