สังคม

สถานการณ์ภัยแล้ง จ.เลย มาเร็วกว่าที่คาด อ่างเก็บน้ำ 11แห่งอยู่ในขั้นวิกฤตงดปล่อยน้ำเด็ดขาด

18 มีนาคม 2562

สถานการณ์ภัยแล้ง จ.เลย มาเร็วกว่าที่คาด อ่างเก็บน้ำ 11แห่งอยู่ในขั้นวิกฤตงดปล่อยน้ำเด็ดขาด

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ