สังคม

ดีเดย์ 31 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท

08 พฤษภาคม 2562

พม.เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท เริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.-31 ก.ค.2562 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-31 ก.ค.2562 พม.จะเปิดให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น 0-6 ปี จากเดิม 0-3 ปี และขยายฐานรายได้ของครัวเรือนที่ได้รับอุดหนุนเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท/ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ