สังคม

เตือนคนไทยชะลอเดินทาง-อพยพออกจาก “ลิเบีย” หลังเหตุสู้รบในกรุงตริโปลีรุนแรง

14 เมษายน 2562

สถานทูตไทย ณ กรุงโรม เตือนคนไทยชะลอการเดินทาง-อพยพออกจาก “ลิเบีย” หลังการสู้รบในกรุงตริโปลีและใกล้เคียงรุนแรงขึ้น พร้อมแนะหลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ เมื่อวันที่ 14 เม.ย.  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ออกประกาศสถานทูตฯ เรื่อง สถานการณ์ในประเทศลิเบีย ณ วันที่ 13 เม.ย. โดยประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุความไม่สงบในประเทศลิเบียซึ่งทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2562 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงตริโปลีและใกล้เคียงนั้น สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอแจ้งให้ชาวไทยในลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบ และปฏิบัต …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ