ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ต้นทางแห่งความสุข(การบริหารจัดการน้ำ) | สานต่องานที่พ่อทำ ตอนที่ 1

18 กันยายน 2560

“ จากพื้นที่ต้นน้ำที่ถูกบุกรุกทำลายจนเต็มไปด้วยปัญหาถาโถม ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และไฟป่า กลับพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีอีกครั้ง ด้วย ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการน้ำของพระราชารัชกาลที่ ๙ มาติดตามกันว่า ศาสตร์นั้นช่วยชาวบ้านได้อย่างไร ” (ชุดน้ำพระทัยสู่ปวงราษฎร์)

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ