ติดต่อเรา

สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี

223/2 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ติดต่อเรา

โทร : 02 583 9595 ต่อ 847
Email : contact@brighttv.co.th

ติดต่อลงโฆษณา คุณลือชาย สยังกูล

โทร : 086-3036611
Email : koi_mediaresponse@yahoo.com