กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๗.๓๐ น.  พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๐๗.๐๐ น.  พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ

                          เวลา    ๑๗.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.   พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา   ๐๘.๐๐ น.  พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๗.๓๐ น.  พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๓๐ น.  พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน พระวิมาน                                                                                     บนพระที่นั่งมหาจักรีมหาปราสาท

                           เวลา  ๑๗.๓๐ น.  พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิต                                                                                               มหาสีมารามและ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ