รับสมัครงานด่วน!!! ประกาศรับพนักงานมากความสามารถร่วมงานกับไบรท์ทีวี

ชีวิตดี ดูไบรท์ทีวี สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลไบร์ททีวี เปิดรับผู้ที่อยากจะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับเรา เพื่อพัฒนาวงการข่าวให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

รับสมัครงานด่วน!!!

ตำแหน่ง Playlist จำนวนรับ : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
ให้สัญญาณการเข้า-ออกร่วมกับ Director ในการถ่ายทอดสัญญาณ On Air

คุณสมบัติ
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของอุปกรณ์ออกอากาศ
2. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม PlayOut สำหรับการออกอากาศ
3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่ภาพ Insert มีปัญหาได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน จำนวนรับ : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
 1. รับผิดชอบงานบัญชีและงานด้านการเงิน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 1. พนักงานประจำ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี เวลาทำงาน จ.-ศ. 08.30 – 17.30 น.
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และลงบันทึกบัญชีถูกต้อง
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel , Word
 ** หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง Digital content writer จำนวนรับ : 4 อัตรา
 รายละเอียดงาน
 เขียนข่าวหรือคอนเทนต์ออนไลน์

คุณสมบัติ
 1. มีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวหรือบทความข่าว
 2. รู้จักการใช้งานสื่อออนไลน์ และรู้จักแหล่งข้อมูลในการหาข่าวออนไลน์
 3. มีความรอบรู้และสนใจความเป็นไปในสังคม สามารถสร้างสรรค์ content เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมในเวบไซต์หรือ Social media อื่นของ ไบรท์ ทีวี
 4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
ตำแหน่ง พนักงานขาย จำนวนมาก (ด่วนมาก!!)
 รายละเอียดงาน
 ดูแลและติดตามลูกค้าฝ่ายขาย รับผิดชอบงานขาย ประเมินผลและพัฒนางานขายของบริษัท

คุณสมบัติ
 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 3. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. มีเป้าหมาย ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้าในชีวิต
 5. รายได้ดี
ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ / รับโทรศัพท์  จำนวนรับ : 2 อัตรา
 รายละเอียดงาน
 ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องาน พร้อมให้บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานภายใน,รับส่งสายโทรศัพท์ไปยังแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 3. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ตำแหน่งกราฟฟิก  จำนวนรับ : 2 อัตรา
 รายละเอียดของงาน:
 ออกแบบกราฟฟิกลง Social media

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง และไม่จำกัดอายุ
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 3. สามารถใช้โปรแกรมหลักๆ ได้ดังนี้
 - Photoshop (Good or Advanced)
 - Illustrator (Good or Advanced)
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
 6. มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์
 7. ชอบทำงานที่หลากหลาย ไม่จำเจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

รายละเอียดงาน
1. จำนวนรับ : หลายอัตรา 
2.  รูปแบบงาน : ประจำ
3. เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ
1. ตัดต่อได้ มองภาพเป็น มีใจรักต่องาน สนใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
2. เพศ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ตรงต่อเวลา
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
6. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้
7. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลา และสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะความกดดันสูง
8. มีความรู้ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro , Edius , Adobe Photoshop

 เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ   2 อัตรา
 รายละเอียดของงาน
 1. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบออกอากาศ เช่น เครื่อง PC, Server ,อุปกรณ์ Network , อุปกรณ์ต่อพ่วง, สายสัญญาณต่าง ๆ
 2. ดูแลระบบ Storage Server และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกอากาศ
 3. สามารถดูแลตลอดจนแก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบออกอากาศในบริษัทและ Support ในด้านต่างๆตามที่ User Request ได้
 4. จัดทำงานเอกสาร คู่มือ Report, รับแจ้งปัญหา และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติ
 1. จบปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 2.  มีประสบการณ์ด้านการข่าว หรือ การผลิต รายการข่าว สิ่งพิมพ์ หรือออนไลน์
 3. ขยัน อดทน กระตือรือร้น พร้อมลุยสนามข่าว
 4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
 5. มีความรอบรู้และสนใจความเป็นไปในสังคม
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้
 7. มีใจรักงานบริการ (Service Mind)  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและรักษาความปลอดภัย  1 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน
1. ตรวจความเรียบร้อย ภายใน/นอก ของอาคารโดยรอบ 
2. ตรวจรถเข้า-ออก และ บุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับบริษัททุกครั้ง 
3. พร้อมรับคำแนะนำและปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เป็นในแนวทางเดียวกัน 
4. มีความพฤติกรรมเรียบร้อย ยิ้มแย้มต้อนรับ 
5. แต่งกายเครื่องแบบของบริษัทจัดไว้ในการปฎิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
6. ดูแลความเรียบร้อยอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม(เฉพาะกิจ)

คุณสมบัติ 
1. ทำงานเป็นรอบเวลาที่กำหนดได้ 
2. มีใจรักการบริการ ขยัน มีวินัย และรับผิดชอบต่องาน
รับสมัครงานด่วน!!!
สมัครด้วยตัวเองที่ สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี

223/2  ถ.แจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ไบรท์ทีวีอยู่ติดถนนใหญ่ ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26  กับซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 24

ถ้ามาจากหลักสี่ (มุ่งหน้าปากเกร็ด) ไบรท์ทีวี จะอยู่เลยเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะประมาณ 200 เมตร
 สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 583 9595 ต่อ 847 หรือ
 ส่งใบสมัครมาที่ Email:  HR@brighttv.co.th


แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ