Series

ซีรี่ส์อินเดีย ทุรคา มหาเทวี

ทุรคามหาเทวี เมื่อจักรวาลถูกหายนะและความชั่วร้ายครอบคลุม เมื่อโลกถูกคุกคามด้วยอำนาจบาปทั้งปวง พลังศรัทธา ศาสนา และความดีงาม กำลังจะถูกทำลาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของพระแม่ทุรคา เทวีผู้สร้างจักรวาลในการอวตารตนเพื่อปราบอสูรร้าย ปกป้องชีวิตและจักรวาล โปรติดตามเรื่องราวของเทวสตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งเทวจักรวาลได้ใน ทุรคามหาเทวี

ออกอากาศวันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 20.15-22.15 น.

ติดตามรายการได้ทางช่องไบรท์ทีวี กดหมายเลข 20
ชมผ่าน live streaming ได้ที่ https://www.brighttv.co.th/th/live

รายการย้อนหลังทั้งหมด