Rama Square

“โรคซึมเศร้า” มหันตภัยร้ายสู่การฆ่าตัวตาย(ตอนที่ 2) : ช่วง จิตคิดบวก

จิตคิดบวก

“โรคซึมเศร้า” มหันตภัยร้ายสู่การฆ่าตัวตาย
ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์(ตอนที่ 2)

ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และ www.youtube.com/ramachanneltv ออกอากาศวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560