หมอยง ฉะ หมอธีระ ชี้ ไม่ควรสร้างความสับสนให้ประชาชน ควรบอกสิ่งที่มีประโยชน์

หมอยง โพสต์ข้อความตอบคำถามหมอธีระ ชี้ ไม่ควรสร้างความสับสนให้ประชาชน ควรบอกสิ่งที่มีประโยชน์ตามความรู้ของแพทย์อย่างถูกต้อง