ก.คมนาคม คาดมีนาคมได้ข้อสรุป “บัตรแมงมุม”ครอบคลุมรถไฟฟ้า

กระทรวงคมนาคม คาดมีนาคมได้ข้อสรุป   “บัตรแมงมุม” จะเริ่มใช้รูปแบบ Common Ticket กับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ภายในกลางปี 2560

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life” และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “2560 Transport in Action : ทุกโครงข่ายกว้างไกล สุขใจทั่วไทย”

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า ในปี 2560 กระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟชานเมือง โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษและทางพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน ระบบบริหารจัดการการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 200 คันพร้อมสถานีประจุไฟฟ้า และโครงการการขนส่งทางน้ำและทางอากาศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 โครงการ

ส่วนความคืบหน้าการใช้ระบบตั๋วร่วม หรือ “บัตรแมงมุม” กับระบบขนส่งมวลชน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Company : CTC) ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน ( PPP) โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และต้องเจรจาระบบการบริหารจัดการรายได้ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT BTS และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งระบบ รูปแบบการลงทุนและการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมีนาคม และ “บัตรแมงมุม” จะเริ่มใช้รูปแบบ Common Ticket กับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ภายในกลางปี 2560
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ