ตัวกลุ่มผู้แปรรูปยางพารา ขอชะลอการบังคับใช้ พรก.แรงงานต่างด้าว (มีคลิป)

นายกสมาคมคนกรีดยางฯ (ส.ค.ย.) ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตยางแผ่นดิน และยางแผ่นรมควัน เข้ายื่นหนังสื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอขยายเวลาคุ้มครองชั่วคราว พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับเรื่อง

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ กระทรวงแรงงาน นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางฯ (ส.ค.ย.) ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตยางแผ่นดิน และยางแผ่นรมควัน ใน จ.นครศรีธรรม จ.สุราษฏร์ธานี จ.กระบี่ และ จ.ตรัง ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอขยายเวลาคุ้มครองชั่วคราว พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ( พรก.แรงงานต่างด้าว) โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับเรื่องดังกล่าว

โดย นายมนัส กล่าวว่า จากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวออกมานั้น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้แปรรูปยางพารา และกลุ่มผู้ประกอบกิจการยางพาราเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนเข้าใจเจตนารมณ์ของการออก พรก.ดังกล่าว และมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทางปฏิบัติจริงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องของแรงงานที่มีฝีมือ นายจ้าง เจ้าหน้าที่ และการจัดทำเอกสาร ประมาณ 30 – 90 วัน ตนจึงได้เป็นตัวแทนมายื่นหนังสื่อในวันนี้ เพื่อขอให้ชะลอการบังคับใช้ หรือขยายเวลาคุ้มครองชั่วคราว พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ออกไปอีกระยะหนึ่ง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ