สุวรรณภูมิ แจงปรับปรุงระบบ FIDS ขออภัยในความไม่สะดวก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  แจงกรณีจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารขัดข้อง  เนื่องจากปรับปรุงระบบขออภัยในความไม่สะดวก 

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  (ทอท.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีการเผยแแพร่ภาพจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขัดข้องทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น ทสภ. ขอชี้แจงว่า เหตุขัดข้องดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในเวลาประมาณ 05.00 น. ได้เกิดเหตุขัดข้องกับระบบการทำงานของจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสาร (Flight Information Display System หรือ FIDS) ส่งผลให้จอเหนือเคาน์เตอร์เช็คอิน ไม่สามารถแสดงข้อมูลสายการบิน และจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินรวม ไม่สามารถแสดงภาพตารางเที่ยวบินได้ โดยบนหน้าจอปรากฏเป็นภาพ Blue Screen แทน

โดยการเกิดเหตุขัดข้องในครั้งนี้ ส่งผลกระทบกับจอแสดงภาพ ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินบางจุดประมาณ 214 จอ จากที่มีทั้งหมด 1,040 จอ ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ทสภ. ได้เข้าแก้ไขข้อขัดข้องในเบื้องต้นโดยการทยอยลงโปรแกรมใหม่เพื่อปรับปรุงการทำงานของจอแสดงภาพที่ขัดข้องในทันที ทำให้จอแสดงภาพตามจุดต่างๆ ทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว สำหรับสาเหตุของการเกิดข้อขัดข้องกับการทำงานของระบบ FIDS ในครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สืบเนื่อง มาจากโปรแกรมการทำงานของระบบ FIDS ภายในชุดสร้างภาพ Graphic Display Unit (GDU) ของประเภทจอแสดงผลปลายทางขัดข้อง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทสภ. ได้แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลระบบดังกล่าว ดำเนินการ update โปรแกรมการทำงานของระบบ FIDS ภายใน GDU ของจอแสดงผลทุกตัวแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้การให้บริการผู้โดยสารภายใน ทสภ. ยังเป็นไปตามปกติ

ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลตารางเที่ยวบิน สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.suvarnabhumiairport.com หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือโทรสอบถามได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมงแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ