ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง?

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันที่ 24 มีนาคม ก็ไม่ว่าง ต้องทำอย่างไร ถึงจะไม่ให้เสียสิทธิ กกต. ขอบอก มีคำตอบให้

เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แล้วยื่นต่อนายทะเบียน ก่อนวันเลือกตั้ง7 วัน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ