ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง?

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 1/4)ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 1/4)
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 2/4)ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 2/4)
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 3/4)ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 3/4)
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 4/4)ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน วันจริงก็ไม่ว่าง ต้องทำยังไง? (รูป 4/4)

ข่าวแนะนำอื่นๆ