“ป๋อมแป๋ม” ถูกยกเป็นพิธีกรมืออาชีพ

“ป๋อมแป๋ม” ถูกยกเป็นพิธีกรมืออาชีพ : สดใหม่บันเทิง 19 ก.ค.60