“เนม” รับห่าง “คิทตี้” ปัดมีมือที่ 3 : สดใหม่บันเทิง 8 ก.ค.60

“เนม” รับห่าง “คิทตี้” ปัดมีมือที่ 3 : สดใหม่บันเทิง 8 ก.ค.60