ใครรู้บ้าง? ตุ๊กแกร้องทักตอนกลางวันดี หรือ ไม่ดี

ส่วนมากที่เคยเจอจะเป็นเสียงตุ๊กแกที่ชอบร้องในตอนกลางคืน แต่ถ้าหากบ้านไหนเคยเจอตุ๊กแกร้องตอนกลางวันละก็…?
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ