หมอลักษณ์ ฟันธง เผย ดาวเสาร์ย้าย 5 ธ.ค.นี้ เตรียมพร้อม 3 คาถาบูชาและรูปเทพพระเสาร์เสริมดวง

หมอลักษณ์ ฟันธง หรือ อ.ลักษณ์ ราชสีห์ หมอดูชื่อดังของเมืองไทย ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงดาวเสาร์ย้าย 5 ธ.ค. นี้ ทั้งวิธีบูชา บทสวด และแจกภาพเสริมดวงชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้

แนวทางการสักการะบูชา และพระคาถาบูชา “เทพพระเสาร์ ทรงเสือ”

ในวาระสุดยอดมหามงคล ประวัติศาสตร์ ดาวเสาร์(๗)ย้ายราศี (วันที่ ๕ ธันวาคม ๖๓) ได้ตำแหน่งที่มั่นคง เป็นเกษตราธิบดี รอบที่ ๙ ของกรุงรัตนโกสินทร์

แนวทางการบูชาสักการะเทพพระเสาร์

1. ทำบุญสร้างกุศล ตั้งใจประกอบบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา จะใส่บาตรพระ 10 รูปตามกำลังของเทพพระเสาร์ หรือแล้วแต่ที่ท่านสะดวก ทำบุญ ทำทาน รักษาศีล แล้วอุทิศบุญแด่เทพพระเสาร์ทรงเสือ

2. สวดพระคาถาบูชาเทพพระเสาร์ ขอพรต่อหน้ารูปเคารพ หรือตัวแทนเทพพระเสาร์ ระลึกนึกถึงท่าน ในวันที่ดาวย้าย หรือก่อนหลัง ดาวเสาร์ย้ายราศี 10 วัน ก็ได้ครับ จะเวลาใดก็ได้ตามสะดวก

3. ไปกราบสักการะเทพพระเสาร์ ทรงเสือ หนึ่งเดียวในประเทศ ได้ทุกวันที่ลานเทพ วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ เพื่อร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

4. หาโอกาสไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ทำบุญให้เทพพระเสาร์ ณ วัดเจ้าอาม วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 63 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

หมอลักษณ์ ฟันธง เผย ราศีใดในช่วงนี้ จะอ้วนขึ้นผิดหูผิดตา

สุดยอด 3 พระคาถาบูชาเทพพระเสาร์

ในวาระที่ดาวเสาร์ ย้ายราศี 5 ธันวาคม 2563 ประวัติศาสตร์ การโคจร ย้ายรอบที่ ๙ กรุงรัตนโกสินทร์

คาถาบูชาเทวดาพระเสาร์

อิติปีโส ภะคะวา พระเสาร์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง

จะ ธัมมะคุณัง จะ สังมะคุณัง สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง

สัพพะโรดัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

คาถาหัวใจพระเสาร์

โอม โสโร จะมหาเทโว พยัคฆพาโห สวาโหม

พระคาถาธรรม บูชาเทพพระเสาร์

คติธรรม หัวใจโพชฌงค์ โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จรงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

สะ ธะ วิ ปิ ปะ สะ อุ

คำแปล

สะ คือ “สติ” ระลึกรู้ได้ในทุกการกระทำ

ธะ คือ “ธรรมวิจัย” วิเคราะห์ คิดได้ ให้ถูกต้องตามศีลธรรม

วิ คือ “วิริยะ” มีความเพียร พยายาม

ปิ ดือ “ปิติ” มีความเต็มใจที่ทำ

ปะ คือ “ปัสสัทธิ” มีความสำรวม สงบกายใจ

สะ คือ “สมาธิ” ตั้งใจแน่วแน่ในทุกสิ่งที่ทำ

อุ คือ “อุเบกขา” วางเฉย รอคอย ไม่ใจร้อน

หมอลักษณ์ ฟันธง เผย ราศีใดในช่วงนี้ การงานปังก้าวกระโดด

เทพพระเสาร์ ทรงพยัคฆ์

พระบิดแห่งแผ่นดิน พ่อพระธรณี เทพเจ้าแห่งสมบัติและความมั่นคง

บทสรุป คำจำกัดความตามหัวข้อนี้ คงทำให้โหร นักโหราศาสตร์ที่มีความรู้แค่ในตำรา คงไม่เข้าใจ เพราะปรัชญาทางโหราศาสตร์ ตามตำราเดิมที่เรียนกันมาของเทพพระองค์นี้ คือ “โทษทุกข์ให้ทายเสาร์” เรียนกันมาท่องกันมา คงรู้กันมาเท่านั้น จึงทำให้เวลาพยากรณ์เรื่อง คาวเสาร์ ทับเล็งชะตาใคร จะเกิดทางร้ายอย่างเดียว

ชีวิตโหรอาชีพของผม ราว 30 ปี ที่ไม่ได้มีอาชีพอื่นเป็นหลัก ดำรงชีพทั้งทางตรง ทางอ้อมด้วยวิชาโหราศาสตร์ จึงได้ใช้วิชา ศึกษา สังเกต เฝ้าดู คันคว้า และเกิดเป็นการเรียนรู้ จนตกผลึกเป็นประสบการณ์ว่า “พระเสาร์ ไม่ได้ให้โทษทุกข์ในทางร้ายแต่ฝ่ายเดียว”

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ท่านได้ให้คำจำกัดความของพระเสาร์ คือ วิทยาศาสตร์วิทยาการ ความก้าวหน้า ไม่ไช่มรณะ แต่ “มรณะ” คือ การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเดิมที่เป็นอยู่”

นับจากวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทพพระเสาร์ จะโคจร ยกย้ายจากราศีธนู เข้าสู่ราศีมังกร มีตำแหน่งที่มั่นคงมาก ทางโหรศาสตร์ เรียก “ตำแหน่งเกษตราธิบดี” หงสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ ต้องจัดพิธี “เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์รับส่งเทพพระเสาร์” ณ วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ เพื่อความเป็นมคล เพราะจากนี้ไปราว 2 ปี เทพพระเสาร์องค์นี้ จะเป็นพระเอก ในบรรดาดาวนพเคราะห์ตามคัมภีร์โหร และเลิกเข้าใจกันเสียที ว่าท่านเป็นจอมมาร หรือโทษทุกข์ เพราะท่านคือ พระบิดาแห่งแผ่นดิน พ่อพระธรณี เทพจ้าแห่งสมบัติและความมั่นคง ใครที่มีความรู้ความเข้าใจ ถึงแก่นแห่งเทพพระองค์นี้ ดวงชะตาชีวิตนับจากนี้ จะบังเกิด ความมั่นคง ในทุกสถาน…. ฟันธงครับ..!!!

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ รับ – ส่ง เทพพระเสาร์ (๗) ย้ายราศี เพื่อความเป็นสิริมงคลจัดพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ วัดเจ้าอาม เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นตันไป

หมอลักษณ์ ฟันธง เผย ราศีใดในช่วงนี้ ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยฉับพลัน

ภาพเทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์เสริมดวงชะตา

เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ ตั้งหลัก มั่นคง จากนี้ไป ใช้ตั้งเป็นภาพโปรไฟล์บนจอมือถือ ไอเเพด คอมพิวเตอร์ ก่อนดาวเสาร์ ยกย้าย ในวันที่ 5 ธันวามคมนี้ ถือเป็น เทวตาระลึกบูชา

หรือไปสักการะเทพพระเสาร์ทรงเสือ องค์จริง ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นพระเสาร์หนึ่งเดียวในประเทศ ที่สวยงาม สง่า ได้ที่ลานเทพ วัดเจ้าอาม ทุกวัน เพื่อร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดเจ้าอาม อนุญาตให้ศิษย์ สาธุชน สายบุญ แชร์ภาพนี้ไปย่อขยาย ในหน้าจอ อุปกรณ์ ที่ใช้ได้เลยครับ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

เดือด! หนุ่มต่างถิ่น โดนวัยรุ่นต่างถิ่นรุมยำเย็บไปร่วม 100 เข็ม

เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หนุ่มและแฟนสาวต่างถิ่น ถูกทำร้ายจากวัยรุ่นเจ้าถิ่น ที่ล้อมรถก่อนลากลงมากระทืบ จนบาดเจ็บเย็บไปร่วม 100 เข็ม

ลุ้นหนัก! ประยุทธ์ จ่อถกศบค.ชุดใหญ่ เล็งลดวันกักตัว ประกาศโควิด โรคประจำถิ่น

ประยุทธ์ นายกฯรมว.กลาโหม เตรียมนั่งหัวโต๊ะ จ่อถกศบค.ชุดใหญ่ เล็งลดวันกักตัว ประกาศโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

สาวสุดเซ็งเจอ คนเช็ดกระจกแยกติวานนท์ พอไม่ให้เงินก็เอาน้ำยาปาดให้สกปรก

เผยคลิปไวรัลสาวสุดเซ็งเจอ คนเช็ดกระจกแยกติวานนท์ นิสัยแย่สุดๆเช็ดโดยไม่ขอ พอไม่ให้เงินกลับไม่พอใจเอาน้ำยาปาดกระจกให้สกปรกกว่าเดิม

แฟนนางงามเตรียมกรี๊ด! ลือหนัก นักร้องสาวชื่อดัง เตรียมลงประกวด Miss Grand Thailand

ลือหึ่ง ศิลปินสาวชื่อดังแชร์โพสต์ข่าว ลือ! เปา กิ่งกาญจน์ เตรียมลง Miss Grand Thailand แฟน ๆ นางงามลุ้น อยากเห็นเจ้าตัวโชว์ศักยภาพบนเวที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า