ปริญญาบัตรไม่ครบ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงแย้มพระสรวลพร้อมตรัสฯข้อความสุดซึ้ง (คลิป)

เหตุการณ์สุดประทับใจที่สร้างความปลื้มปริ่มแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากกับความผิดพลาดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “ใบปริญญาบัตรไม่ครบ” ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแย้มพระสรวลด้วยความโอบอ้อมอารีพร้อมตรัสข้อความที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

คลิปจากเฟซบุ๊กชื่อ G’Gavin Rachad เปิดเผยเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขณะที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด “ใบปริญญาบัตรไม่ครบ” พร้อมคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ดังนี้

บัณฑิตไปว่าเดี๋ยวรอก่อนนะ ก่อนจะหันมาบอกเจ้าหน้าที่ ว่าขาดอีก 4 ใบ ก่อนจะยื่นใบปริญญาบัตรให้บัณฑิตพร้อมทั้งทรงแย้มพระสรวลให้แก่บัณฑิต ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

https://www.facebook.com/100009744190543/videos/pcb.736403483361118/736439796690820/?type=3&theater