อีโมจิหน้ายิ้ม แสดงออกถึงความโง่ ในสังคมคนทำงาน

อีโมจิหน้ายิ้ม แสดงออกถึงความโง่ ในสังคมคนทำงาน

อีโมจิหน้ายิ้ม แสดงออกถึงความโง่ ในสังคมคนทำงาน

การส่งอีโมจิหลายครั้งเราใช้แทนความรู้สึกแทนการพิมพ์ข้อความเป็นตัวหนังสือ และอีโมจิหนึ่งตัวที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางก็คือหน้ายิ้ม แต่หารู้ไม่ในบางสังคมอีโมจิหน้ายิ้มก็ไม่ส่งผลดีเท่าไรนัก จากผลวิจัยชี้ชัดแล้วว่าการส่งอีโมจิหน้ายิ้มให้กันในสังคมคนทำงาน  อาจทำให้ผู้ส่งถูกมองในแง่ลบได้ในทันที

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Amsterdam, Haifa และ Ben-Gurion ค้นพบว่าการใช้อีโมจิในสังคมคนทำงานอาจทำให้ผู้ส่งถูกมองว่าโง่ได้ โดยเฉพาะการส่งหาคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า รวมถึงส่งหาลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวสรุปจากการสำรวจผู้คนที่เข้าร่วมในจำนวนถึง 549 คน จาก 29 ประเทศ ที่ต้องการอ่านอีเมล์แบบทางการจากผู้ส่งที่เป็นคนไม่รู้จัก อีกทั้งยังมีการประเมินศักยภาพในการทำงานของผู้ส่งด้วย โดยผลสำรวจนี้ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Social Psychological and Personality Science ภายใต้ชื่อ “The Dark Side of a Smiley” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “ด้านมืดของเจ้าหน้ายิ้ม”

จากผลสำรวจนี้จึงอยากฝากเอาไว้สำหรับคนทำงานทั้งหลาย หากต้องส่งอีเมล์ฉบับทางการหาคนที่ไม่รู้จัก เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือลูกค้า สิ่งที่ไม่ควรมีในอีเมล์ฉบับนั้นก็คืออีโมจิหน้ายิ้มนั่นเอง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ