ยาเม็ดดิจิทัล รายงานการรับยาของผู้ป่วยผ่านสมาร์ทโฟน

ยาเม็ดดิจิทัล รายงานการรับยาของผู้ป่วยผ่านสมาร์ทโฟน

ยาเม็ดดิจิทัล รายงานการรับยาของผู้ป่วยผ่านสมาร์ทโฟน

มีการใช้ยาเม็ดดิจิทัลเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยเม็ดยานี้ได้มีการฝังเซ็นเซอร์ลงไป เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายได้รับยาที่ถูกต้องหรือไม่ โดยเซนเซ็นเซอร์จะทำการส่งสัญญาณให้กับอุปกรณ์ Patch ที่ผู้ป่วยสวมใส่อยู่บริเวณซี่โครงซ้ายของผู้ป่วย และ Patch จะทำการส่งข้อมูลทางการแพทย์ไปยังแอพฯ บนสมาร์ทโฟน

ยาเม็ดดิจิทัลนี้มีชื่อว่า Abilify MyCite เป็นเม็ดยาที่มีการฝังเซ็นเซอร์ขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายเอาไว้ เพื่อทำการตรวจสอบการรับยาของร่างกายผู้ป่วย ถูกอนุมัติโดย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้มีการใช้ยาชนิดนี้ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเซ็นเซอร์ดังกล่าวผลิตจากวัสดุซิลิคอน ทองแดง และแมกนีเซียม กลไกการทำงานคือจะถูกกระตุ้นได้ด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า เมื่อเม็ดยาสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหารจะเกิดการทำงานขึ้น หลังจากนั้นก็จะถูกขับถ่ายตามธรรมชาติหลังเสร็จงาน ซึ่ง Patch จะทำการรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์เป็นเวลานานระหว่างที่เม็ดยาถูกย่อย โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ยาเม็ดดิจิทัล Abilify MyCite ถูกใช้ในการรักษาอาการ โรคจิตเภท, โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) และโรคซึมเศร้า ที่มาของยาคือความร่วมมือระหว่าง Otsuka ที่เป็นบริษัทยาของประเทศญี่ปุ่น และ Proteus Digital Health บริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการให้ข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิทัล ที่เป็นผู้สร้างตัวเซ็นเซอร์ โดยยาชนิดดังกล่าวถูกคิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการรับยาที่ไม่เหมาะสม สู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับข้อมูลที่ยาเม็ดดิจิทัล Abilify MyCite รายงานออกมาจะถูกส่งไปยังแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา รวมถึงญาติผู้ป่วยที่ผู้ป่วยสามารถเลือกบุคคลที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้อีก 4 คน ทั้งยังสามารถลบบุคคลเหล่านั้นออกได้ทุกเมื่อด้วยแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ