มนุษย์กล้องยิ้ม กฎฯใหม่ถ่ายภาพ “ขับขี่-จอดรถ” บนทางเท้าส่งเทศกิจได้รางวัลนำจับด้วยนะเออ

มาตรการล่าสุดในการจัดระเบียบทางเท้าถูกประกาศใช้แล้วเมื่อ กทม.ระบุการส่งหลักฐาน อาทิ การถ่ายภาพ ผู้กระทำผิด “ขับขี่-จอดรถ” บนทางเท้าส่งให้เทศกิจจับซึ่งหน้าผู้ส่งจะได้รางวัลนำจับ 50% ของค่าปรับทันที

15 ส.ค. 60 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวให้รางวัลนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแส และส่งหลักฐานผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการขับขี่และจอดยานพาหนะบนทางเท้า

มาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบผู้ขับขี่รถบนทางเท้าโดยให้รางวัลเป็นส่วนแบ่งจากค่าปรับ สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทาง ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล์ ของของสำนักเทศกิจ หรือโทร 024656644 แจ้งเทศกิจจับซึ่งหน้าซึ่งจะได้รับรางวัลนำจับทันที รวมทั้งการถ่ายรูปส่งทางสำนักเขต จนเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินการเรียกผู้กระทำผิดมาชำระค่าปรับให้ผู้แจ้งเบาะแสมาติดต่อรับรางวัลได้ภายใน 60 วัน ทั้งนี้มีอายุความไม่เกิน 1 ปี
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ