เปิดกระเป๋ายาจิตอาสา : ถวายบังคมด้วยจงรักและภักดี ๒๕ ต.ค.๖๐ (คลิป)

จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีกระเป๋าสนามที่จะต้องนำติดตัวไปด้วยทุกครั้งเวลาออกไปดูแลประชาชนที่มารอร่วมพระราชพิธี ซึ่งในกระเป๋าจะมีทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือและดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งไปยังโรงพยาบาลจิตอาสา ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

กว่า ๕ วันแล้วที่ “กลุ่มใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของประชาชนที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ ออกทำหน้าที่ในการ ดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมาเพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งหลายคนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ล่วงหน้า เป็นเวลาหลายวัน ด้วยหวังที่จะขอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ เพราะถือเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้มีโอกาสร่วมแสดงความอาลัยรัชกาลที่ ๙ การมาพักค้างกลางแจ้งเป็นเวลาหลายวัน หลายคนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

อุปกรณ์ที่จะเจ้าหน้าที่จิตอาสาจะนำติดตัวไปไปด้วยทุกครั้ง ในการลงพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือประชาชน เช่น เปลสนาม ที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในพื้นที่จำกัด เครื่องเออีดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งจะใช้โดยผู้ที่มีความรู้ และได้รับการอบรมการใช้งานมาแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีกระเป๋ายาต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะยาดม แต่ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชนมากที่สุด คือ กระดาษอัดเม็ด ซึ่งเวลาใช้งาน จะต้องใช้น้ำฉีดลงไป เพื่อทำให้กระดาษคลายตัว และกลายเป็นผ้าเย็น ใช้ได้ทั้งคลายร้อน และทำความสะอาดได้

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานแพทย์ หลังจากทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนแล้ว หากมีรายใดที่จำเป็นต้องส่งต่อ เพื่อให้แพทย์และพยาบาล ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลจิตอาสา เป็นศูนย์แพทย์สนาม ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สนามเสือป่า ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อดูแลและประเมินการรักษาต่ออย่างใกล้ชิด โดยจะมี รพ จิตอาสา ทั้งหมด ๒๑ จุด ตั้งกระจายโดยรอบท้องสนามหลวง รองรับผู้ป่วยได้มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน
ความร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกภาคส่วน แพทย์และพยาบาลอาสา แม้จะเป็นเพียงอีกจุดหนึ่งเล็ก ๆ ที่รวมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แต่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน คือการที่ได้เห็นประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีครั้งนี้ มีความพร้อมด้านสุขภาพมากที่สุด ที่จะสามารถเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในดวงใจไทยทุกคนแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ