สวนสัตว์ดุสิต ขยายเวลาปิด 30 ก.ย. 61 ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้าชมสวนสัตว์

วันที่ 24 ส.ค. เพจสวนสัตว์ดุสิต ได้ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ดุสิต หรือ สวนสัตว์เขาดิน ออกไปเป็นวันที่ 30 กันยายน จากเดิมที่ดำหนดปิด สวนสัตว์วันที่ 31 สิงหาคม เพื่อเตรียมความพร้อมย้ายไปสถานที่ใหม่

แต่เนื่องจากประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บภาพและบรรยากาศเป็นที่ระลึก

โดยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ ได้นำสถิติการเข้าชมของนักท่องเที่ยว มาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า สมควรขยายระยะเวลาการเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ดุสิตต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน

เพื่อตอบแทนไมตรี และความรักที่ประชาชนได้มอบให้กับสวนสัตว์ดุสิต อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้าชมพื้นที่ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสวัสดิภาพของสัตว์ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ